Καρδιολογικός Προαθλητικός Έλεγχος

Η αναγκαιότητα του καρδιολογικού προαθλητικού ελέγχου υπογραμμίστηκε πρόσφατα με τον νέο σχετικό νόμο που επιβάλλει την εξέταση από καρδιολόγο όλων των αγωνιζομένων αθλητών σε σωματεία. Παράλληλα, η συμμετοχή ανθρώπων κάθε ηλικίας σε αθλητικές δραστηριότητες καθιστά επιβεβλημένο τον καρδιολογικό έλεγχο σε κάθε αθλούμενο, με κύριο πάντα σκοπό την αποφυγή περιστατικών αιφνίδιου καρδιακού θανάτου κατά την άθληση.

Τι είναι;

Ο καρδιολογικός προαθλητικός έλεγχος είναι το σύνολο των εξετάσεων που απαιτείται να διενεργηθούν, έτσι ώστε να αναγνωριστούν πρώιμα καρδιακές παθήσεις και να διασφαλιστεί η ασφαλής συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες.

Ποιος πρέπει να ελεγχθεί;

Όλοι όσοι αθλούνται συστηματικά σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο
ή θέλουν να μπουν σε πρόγραμμα άθλησης.

Κάθε επαγγελματίας ή ερασιτέχνης αθλητής
με γνωστή ή αδιάγνωστη καρδιακή νόσο
πρέπει να υποβληθεί σε εξειδικευμένο διαγνωστικό έλεγχο
πριν δοθεί έγκριση να ξεκινήσει
ή να συνεχίσει το πρόγραμμα προπόνησής του.

Γιατί να κάνω έλεγχο;

Γιατί μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
Εντοπίζει μυοκαρδιοπάθειες και αρρυθμιολογικά σύνδρομα
που αποτελούν κύριες αιτίες αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. 
Στο 80% των αιφνίδιων καρδιακών θανάτων νεαρών ατόμων
δεν υπάρχουν πρόδρομα συμπτώματα καρδιακής δυσλειτουργίας.

Τι παρέχει ο Καρδιολόγος της Άθλησης;

1.  Διενέργεια ενδεδειγμένων εξετάσεων για ασφαλή άθληση
και έκδοση πιστοποιητικού υγείας.

2.  Αποφυγή άσκοπων εξετάσεων
και αδικαιολόγητων αποκλεισμών
από αθλητικές δραστηριότητες.

3. Συνεργασία με τα προπονητικά επιτελεία
για το επίπεδο άθλησης αθλητών με υποκείμενη καρδιοπάθεια.
Παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση οξέων περιστατικών.

4.  Διατήρηση βάσης δεδομένων για κάθε αθλητή
 και σχεδιασμός διαχρονικής παρακολούθησης σε ατομικό επίπεδο.

5. Παροχή συμβουλών σχετικά με το είδος
και την ένταση της άθλησης
σε άτομα με καρδιολογικά προβλήματα.

Πού γίνεται;

Ο προαθλητικός έλεγχος μπορεί να γίνει στο καρδιολογικό ιατρείο
ή ομαδικά σε χώρο που θα υποδείξει ο αθλητικός σύλλογος. 

Πότε γίνεται;

Πριν την έναρξη της αθλητικής περιόδου.
Πριν την επανέναρξη αθλητικής δραστηριότητας μετά από πολυετή διακοπή ή
μετά από διάγνωση και αντιμετώπιση καρδιακής νόσου.
Πριν την έναρξη της αθλητικής δραστηριότητας 
για κάποιον που αθλείται συστηματικά
ή ενδιαφέρεται να ξεκινήσει σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Πώς γίνεται;

Με εξειδικευμένο τρόπο, ενσωματώνοντας τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα
και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. 
Με πλήρη αξιοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν
από το λεπτομερές ατομικό και οικογενειακό ιστορικό
και το ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Με ορθολογική χρήση όλων των διαγνωστικών μέσων
(υπερηχοκαρδιογράφημα, καταγραφή καρδιακού ρυθμού με Holter κ.λπ.),
ώστε η ενδελεχής ανίχνευση όλων των παθήσεων
να γίνεται στοχευμένα, χωρίς άσκοπες ιατρικές εξετάσεις.

Τι προσφέρει ο Καρδιολόγος της Άθλησης;
 1. ξέρει να αναγνωρίζει τις φυσιολογικές προσαρμογές της καρδιάς των αθλητών και να τις διαφοροποιεί από παθολογικές καταστάσεις
  που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους
 2. είναι σε θέση να διαγνώσει υποκείμενες καρδιακές νόσους,
  κληρονομούμενες ή επίκτητες, και να δώσει σαφείς οδηγίες
  για ασφαλή συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες
 3. γνωρίζει τον ενδεδειγμένο τρόπο προαθλητικού ελέγχου
  και αποφεύγει άσκοπες εξετάσεις, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, 
  άστοχους περιορισμούς, εσφαλμένη καθοδήγηση
 4. σχεδιάζει εξατομικευμένα αθλητικά προγράμματα  για την καρδιακή αποκατάσταση ασθενών με διαγνωσμένη καρδιακή νόσο
  ή μετά από καρδιολογική επέμβαση
 5. κατανοεί απόλυτα τις απαιτήσεις των ανταγωνιστικών αθλημάτων και την ψυχολογία των αθλητών
 6. οργανώνει πλάνο αντιμετώπισης επειγόντων ιατρικών περιστατικών σε αθλητικούς αγώνες και εκπαιδεύει κατάλληλα τους υπεύθυνους των αθλητικών χώρων 

Τα θλιβερά περιστατικά που συμβαίνουν στους αγωνιστικούς χώρους δεν πρέπει να τρομοκρατούν τους γονείς και τους νέους και να τους αποθαρρύνουν από αθλητικές δραστηριότητες. Με τον εξειδικευμένο προαθλητικό καρδιολογικό έλεγχο ο αθλητισμός μπορεί με ασφάλεια να αποτελέσει αυτό που πραγματικά πρέπει να είναι: πηγή χαράς και ευχαρίστησης.