Παρακολούθηση Βηματοδοτών

Η τοποθέτηση καρδιακού βηματοδότη αποτελεί μία συνηθισμένη καρδιολογική επέμβαση για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με αρρυθμίες, οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες για τη ζωή ή να προκαλούν ζάλη και λιποθυμικά επεισόδια.

cover photo
Γιατί τοποθετείται βηματοδότης;

Το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς είναι υπεύθυνο για την διέγερσή της, δηλαδή για την δημιουργία των καρδιακών παλμών. Λόγω της φυσιολογικής γήρανσης αλλά και άλλων παραγόντων, οι καρδιακοί παλμοί σας μπορεί να ελαττωθούν ή να μην επιταχύνονται όσο χρειάζεται για να ικανοποιήσουν τις μεταβολικές ανάγκες σας.  Στις περιπτώσεις αυτές ο καρδιολόγος μπορεί να κρίνει αναγκαία την τοποθέτηση βηματοδότη.

Γιατί πρέπει να ελέγχω τον βηματοδότη μου;

Η περιοδική παρακολούθηση του βηματοδότη έχει σκοπό να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του βηματοδότη σας. Ο καρδιολόγος μπορεί να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει εγκαίρως πιθανά προβλήματα του βηματοδότη σας ελέγχοντας τις παραμέτρους λειτουργίας του.

Ο έλεγχος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αφού παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της άσκοπης ή λανθασμένης λειτουργίας του βηματοδότη, που είτε δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ώστε να λειτουργεί φυσιολογικά η καρδιά σας, ή λειτουργεί καταναλώνοντας αρκετή ενέργεια με αποτέλεσμα να εξαντλείται πρόωρα η μπαταρία του.

Τέλος, με την περιοδική παρακολούθηση του βηματοδότη σας ο καρδιολόγος μπορεί να υπολογίσει πότε πρέπει να αντικατασταθεί η μπαταρία του.