Δοκιμασία Κόπωσης (Stress test)

Η δοκιμασία κόπωσης αποτελεί ένα εξαιρετικό διαγνωστικό εργαλείο ώστε να αξιολογηθεί η ανταπόκριση της καρδιάς σας στην άσκηση.

cover photo
Τι είναι η δοκιμασία κόπωσης;

Η δοκιμασία κόπωσης είναι μία αναίμακτη διαγνωστική εξέταση που χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η λειτουργία της καρδιάς σας σε φυσική δραστηριότητα και για να ανιχνευθούν επικίνδυνες καρδιακές παθήσεις που δεν θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτές σε κατάσταση ηρεμίας.

Πως γίνεται η δοκιμασία κόπωσης;

Ο καρδιολόγος θα σας ζητήσει να βαδίσετε σε κυλιόμενο τάπητα ενώ θα παρακολουθεί την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και το ηλεκτροκαρδιογράφημα μέσω μικρών ηλεκτροκαρδιογραφικών ηλεκτροδίων που θα εφαρμοσθούν ανώδυνα με αυτοκόλλητα στο στήθος σας. Η όλη εξέταση δεν διαφέρει από το περπάτημα σε διάδρομο γυμναστηρίου. Άνετα ρούχα και αθλητικά παπούτσια, καθώς και αποφυγή τροφής για τις προηγούμενες 4 ώρες κρίνονται απαραίτητα. Τέλος, είναι σκόπιμο να ενημερώσετε νωρίτερα τον καρδιολόγο για την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνετε.

Πότε γίνεται δοκιμασία κόπωσης;

Η δοκιμασία κόπωσης διενεργείται από τον καρδιολόγο για:

 • να αξιολογήσει συμπτώματα που σχετίζονται με καρδιακή νόσο, όπως πόνο στο στήθος, δύσπνοια ή αίσθημα παλμών
 • να εξετάσει την πορεία του ασθενή έπειτα από επέμβαση στην καρδιά
 • να παρακολουθήσει την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής
 • να εκτιμήσει αρρυθμίες που παρουσιάζονται στον έλεγχο ηρεμίας

Επιπλέον, η δοκιμασία κόπωσης μπορεί να γίνει σε καρδιοπαθείς ασθενείς πριν από χειρουργική επέμβαση ή πριν ξεκινήσουν κατάλληλο πρόγραμμα άθλησης.

Τέλος, η δοκιμασία κόπωσης μπορεί να συνδυαστεί με το υπερηχοκαρδιογράφημα (stress echo). Στην περίπτωση αυτή ο καρδιολόγος αξιολογεί υπερηχογραφικά την καρδιά σας πριν την δοκιμασία κόπωσης και αμέσως μετά τον τερματισμό της. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται άμεσα πρόσθετες πληροφορίες για την καρδιακή λειτουργία με περισσότερη ακρίβεια και χωρίς ακτινοβολία.

Πότε γίνεται δοκιμασία κόπωσης στους αθλητές;

Η δοκιμασία κόπωσης στους αθλητές προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες:

 • για την αξιολόγηση ενοχλημάτων που μπορεί να αναφέρει ο αθλητής κατά την άσκηση ή αμέσως μετά από αυτή
 • για τη διάγνωση καρδιακών παθήσεων
 • όταν ο αθλητής χρειάζεται καθοδήγηση σχετικά με το επίπεδο της άθλησης έπειτα από διάγνωση καρδιακής πάθησης
 • για τον υπολογισμό του χρόνου επιστροφής στις αθλητικές δραστηριότητες έπειτα από καρδιακό επεισόδιο
 • σχετικά με την παρουσία στεφανιαίας νόσου σε αθλητές μέσης ηλικίας, η οποία αποτελεί το βασικότερο αίτιο αιφνιδίου καρδιακού θανάτου σε αθλητές μεγαλύτερους των 40 ετών
 • για την εκτίμηση και βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας
 • σχετικά με την ανταπόκριση του αθλητή στη θεραπευτική αγωγή που λαμβάνει

Σε αντίθεση με το γενικό πληθυσμό, η δοκιμασία κόπωσης στους αθλητές πρέπει, αν δεν υπάρχει άλλος λόγος διακοπής, να παρατείνεται μέχρι πλήρους εξάντλησης των αθλητών, λόγω της πολύ καλύτερης φυσικής κατάστασης που διαθέτουν.