Υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex καρδιάς)

Το υπερηχοκαρδιογράφημα, που συχνά αναφέρεται και ως υπέρηχος ή triplex καρδιάς, έρχεται να συμπληρώσει την καρδιολογική εξέταση δίνοντας απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

cover photo
Τι είναι το υπερηχογράφημα καρδιάς;

Ενώ με το ηλεκτροκαρδιογράφημα ανιχνεύεται η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, με το υπερηχοκαρδιογράφημα επιτυγχάνεται η απεικόνιση της καρδιάς. Με τον τρόπο αυτό, ο καρδιολόγος διαπιστώνει πιθανές δομικές ανωμαλίες, εκτιμά τη ροή του αίματος μέσα και γύρω από την καρδιά και αξιολογεί τη λειτουργία των καρδιακών κοιλοτήτων.

Πώς γίνεται το υπερηχογράφημα καρδιάς;

Το υπερηχογράφημα καρδιάς είναι μία μη επεμβατική και ανώδυνη διαγνωστική εξέταση κατά την οποία εκπέμπονται υψηλής συχνότητας κύματα ήχου που ονομάζονται υπέρηχοι μέσω μίας μικρής συσκευής  που ονομάζεται μορφοτροπέας. Οι υπέρηχοι αντανακλούν στις καρδιακές δομές, επιστρέφουν στον μορφοτροπέα και μετατρέπονται σε κινούμενες εικόνες σε οθόνη, ώστε να αξιολογηθούν από τον γιατρό.

Πότε γίνεται το υπερηχογράφημα καρδιάς;

Το υπερηχοκαρδιογράφημα αποτελεί μία εξαιρετική καρδιολογική εξέταση που δίνει σημαντικές πληροφορίες σχετικές με:

  • Το αν η καρδιά σας πάλλεται ικανοποιητικά ώστε να εξωθήσει το αίμα
  • Τη λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων
  • Την ύπαρξη σημείων καρδιαγγειακής νόσου, συγγενούς ή επίκτητης
  • Την αιτιολόγηση συμπτωμάτων, όπως η δύσπνοια ή ο πόνος στο στήθος
  • Την ενδεχόμενη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων, ώστε να τεθεί η τελική διάγνωση

Παράλληλα, είναι η ενδεδειγμένη εξέταση για τον έγκαιρο προγραμματισμό θεραπευτικών  επεμβάσεων σε παθήσεις όπως οι βαλβιδοπάθειες, καθώς και για τη διερεύνηση φυσημάτων που διαπιστώνουν γιατροί άλλων ειδικοτήτων σε ενήλικες και παιδιά. 

Διαφέρει το υπερηχοκαρδιογράφημα των παιδιών ή των αθλητών;

Κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο των παιδιών κύριο μέλημα του καρδιολόγου  αποτελεί ο αποκλεισμός συγγενών καρδιοπαθειών. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η εξακρίβωση της φυσιολογικής έκφυσης των στεφανιαίων αρτηριών, αφού πιθανή ανωμαλία αποτελεί αίτιο αιφνιδίου καρδιακού θανάτου στους νέους αθλητές.

Ταυτόχρονα, στα παιδιά μπορεί να εμφανίζονται μικρές ανεπάρκειες σε καρδιακές βαλβίδες,  οι οποίες είναι σύνηθες εύρημα χωρίς ιδιαίτερη αξία, και δεν θα πρέπει να αποτελούν αίτιο αποκλεισμού των παιδιών από αθλητικές δραστηριότητες. Βέβαια, ορισμένες από τις ανεπάρκειες αυτές χρειάζονται περιοδική παρακολούθηση.

Στο υπερηχοκαρδιογράφημα των αθλητών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο και ο τύπος άθλησης, ώστε να μην εκλαμβάνονται ως παθολογικά ευρήματα οι φυσιολογικές καρδιακές προσαρμογές στην άθληση, γνωστές με τον όρο αθλητική καρδιά.