Προληπτική Καρδιολογία (Check Up)

Η προληπτική καρδιολογία στοχεύει στην ελάττωση του κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου ή στην πρόληψη των επιπλοκών της όταν έχει ήδη εμφανιστεί, μέσω εξετάσεων, θεραπειών, καθώς και παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής.

cover photo
Τι είναι ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος;

Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος, ή αλλιώς καρδιολογικό check up, είναι το σύνολο των εξετάσεων που πρέπει να γίνουν από τον καρδιολόγο ώστε να προληφθούν ή να αντιμετωπισθούν έγκαιρα καρδιακές παθήσεις.

Ο προληπτικός έλεγχος έχει τρεις φάσεις:
 • Εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου (risk score), δηλαδή των προδιαθεσικών παραγόντων που έχετε για εμφάνιση καρδιακής νόσου στο μέλλον
 • Εντοπισμός των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου που μπορούν να βελτιωθούν με την αλλαγή του τρόπου ζωής
 • Ανίχνευση πρώιμων συμπτωμάτων ή σημείων καρδιοπάθειας, ώστε να γίνει έγκαιρα η αντιμετώπισή τους
Πώς γίνεται;

Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος αρχίζει με ένα αναλυτικό ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, ώστε να ανιχνευθούν οι παράγοντες κινδύνου και να προσδιοριστούν οι εξετάσεις που πρέπει να διενεργηθούν για την πρόληψη σοβαρών καρδιακών παθήσεων. Ακολουθεί η κλινική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το υπερηχοκαρδιογράφημα, η δοκιμασία κόπωσης, ο υπέρηχος (triplex) καρωτίδων και οι εργαστηριακές εξετάσεις αίματος ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου που έχετε. Αφού ολοκληρωθεί η εξέταση, ακολουθούν οδηγίες σχετικές με την τροποποίηση του τρόπου ζωής, όπως η απώλεια βάρους, η διακοπή του καπνίσματος, η υιοθέτηση συγκεκριμένης δίαιτας ή η έναρξη αθλητικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, ο καρδιολόγος μπορεί να σας συστήσει επιπλέον εξετάσεις για την πλήρη αξιολόγηση της κατάστασής σας, ή φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση προβλημάτων που θα διαγνωσθούν.      

Σε ποιους απευθύνεται;
 • Σε ασθενείς με γνωστή καρδιακή πάθηση
 • Σε άτομα που αναφέρουν καρδιακό επεισόδιο στο παρελθόν
 • Σε άτομα με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο όπως:
   • ηλικία μεγαλύτερη των 45 ετών για άνδρες και 55 ετών για γυναίκες
   • βεβαρημένο κληρονομικό ιστορικό
   • κάπνισμα
   • αρτηριακή υπέρταση
   • σακχαρώδη διαβήτη
   • αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης ή τριγλυκεριδίων
   • καθιστική ζωή
   • παχυσαρκία
 • Σε άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα άθλησης και θέλουν να γνωρίζουν το ασφαλές επίπεδο άσκησης καθώς και τον κατάλληλο τύπο αθλητικής δραστηριότητας
Ποια είναι τα οφέλη του προληπτικού ελέγχου;

Από τη στιγμή που γνωρίζετε καλύτερα τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, μπορείτε με την βοήθεια του καρδιολόγου να αναγνωρίσετε και να βελτιώσετε επιβαρυντικούς παράγοντες για την υγεία σας. Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής σας μπορεί να είναι αρκετές, ίσως όμως χρειαστούν και φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την επίτευξη των στόχων.