Καρδιολόγος Δημήτρης Στεργίου

Μετεκπαιδευθείς στην Υπερηχοκαρδιογραφία στο Nebraska Medical Center, Omaha USA
και στην Αθλητική Καρδιολογία στο St. George’s Hospital, London UK

Twitter

The Widgetkit Twitter module is the neatest way to display tweets directly on your website. All displayed tweets get cached so they show up super fast, even if Twitter is not available.

Features

  • Filter tweets by hashtags, words, from users, to users, referencing users
  • Block tweets using a blacklist
  • Tweets are cached for high performance
  • Tweets show up even if Twitter is not available
  • 3 different styles to show your tweets
  • Responsive design to fit all device resolutions
  • Built with HTML5 using article and time elements
  • Works with Joomla and WordPress

How To Use

Create a Twitter module in Joomla or a Twitter widget in WordPress and publish it in a module position. A lot of options are available to choose which tweets you want to show.

For example you can show only tweets from a specific user or tweets that contain a certain hash-tag or a specific word. All options can be combined. To filter by more than one word or user use a space between them. For example: yootheme joomla.