Καρδιολόγος Δημήτρης Στεργίου

Μετεκπαιδευθείς στην Υπερηχοκαρδιογραφία στο Nebraska Medical Center, Omaha USA
και στην Αθλητική Καρδιολογία στο St. George’s Hospital, London UK

Accordion

The Widgetkit Accordion enables you to display a set of items in a compact space. When clicking on each item’s header, it expands or collapses its content section.

Features

  • Clean and very lightweight code
  • Responsive design to fit all device resolutions
  • Smooth transitions on content section toggle
  • Option to automatically match the height of varying content
  • Option to auto collapse or allow multiple opened items
  • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.3+ and the latest jQuery version
  • Works with Joomla and WordPress

Example

How To Use

The Widgetkit Accordion lets you easily create and manage all the accordion’s contents through the user-friendly Widgetkit administration interface. After you have created an accordion, you can load it anywhere on your website using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.