Καρδιολόγος Δημήτρης Στεργίου

Μετεκπαιδευθείς στην Υπερηχοκαρδιογραφία στο Nebraska Medical Center, Omaha USA
και στην Αθλητική Καρδιολογία στο St. George’s Hospital, London UK

Τι είναι το φύσημα στην καρδιά

Πολλές φορές οι εξεταζόμενοι αναφέρουν στον καρδιολόγο ότι σε νεαρή ηλικία είχαν κάποιο φύσημα στην καρδιά, για το οποίο τους είχαν δοθεί συμβουλές για διαχρονική παρακολούθηση ή οδηγίες για προληπτική αντιβίωση, ή ακόμα και συστάσεις για αποφυγή ανταγωνιστικών αθλημάτων.


Το φύσημα στη καρδιά αποτελεί έναν πρόσθετο και ιδιαίτερο ήχο που εντοπίζει ο γιατρός κατά την ακρόαση της καρδιάς του εξεταζόμενου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το φύσημα είναι ένα εύρημα που προκύπτει από τη φυσική εξέταση. Όταν ο γιατρός εξετάζει με το στηθοσκόπιο την καρδιά, ακούει τους ήχους που αυτή παράγει. Σε όλα τα φυσιολογικά άτομα υπάρχουν δύο διακριτοί ήχοι που παράγονται από το κλείσιμο των καρδιακών βαλβίδων με κάθε καρδιακό χτύπο. Το φύσημα είναι ένας επιπλέον ήχος που δημιουργείται από τη ροή του αίματος καθώς αυτό διέρχεται από τις καρδιακές βαλβίδες ή από τυχόν υπάρχουσες παθολογικές επικοινωνίες. Οπότε μπορεί να είναι απλώς ο ήχος της φυσιολογικής ροής του αίματος καθώς αυτό κυκλοφορεί μέσα στη φυσιολογική καρδιά ή να αποτελεί εκδήλωση κάποιου καρδιακού προβλήματος. Το φύσημα στην καρδιά λοιπόν δεν είναι από μόνο του μια καρδιοπάθεια και μάλιστα τα περισσότερα παιδιά με φύσημα δεν έχουν καρδιοπάθεια. Στα αίτια των φυσιμάτων στη καρδιά μπορούν να αναφερθούν η αναιμία, ο πυρετός, οι επίκτητες ή συγγενείς παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων, οι παθολογικές επικοινωνίες μεταξύ των καρδιακών κοιλοτήτων κ.α.
Ανάλογα με την αιτία τους τα φυσήματα στη καρδιά χωρίζονται σε λειτουργικά καρδιακά φυσήματα, τα οποία αφορούν παιδιά, και σε παθολογικά καρδιακά φυσήματα. Στα λειτουργικά ή «αθώα» φυσήματα, η καρδιά είναι φυσιολογική. Στα παθολογικά φυσήματα, υπάρχει κάποιο ελάττωμα στην κατασκευή της καρδιάς είτε κατά την φάση της δημιουργίας της στην κύηση είτε αργότερα από κάποια επίκτητη νόσο, με αποτέλεσμα την ύπαρξη στενώσεων ή ανεπαρκειών στις βαλβίδες, επικοινωνιών μεταξύ καρδιακών κοιλοτήτων κ.α. Παιδιά με παθολογικά φυσήματα στην καρδιά μπορεί να παρουσιάζουν και άλλες εκδηλώσεις που να υποδηλώνουν πιθανό καρδιακό πρόβλημα. Αυτό πάντως που θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους γονείς είναι ότι το φύσημα στην καρδιά δεν δηλώνει πάντοτε καρδιοπάθεια.