Καρδιολόγος Δημήτρης Στεργίου

Μετεκπαιδευθείς στην Υπερηχοκαρδιογραφία στο Nebraska Medical Center, Omaha USA
και στην Αθλητική Καρδιολογία στο St. George’s Hospital, London UK

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα αποτελεί την επόμενη διαγνωστική προσέγγιση του καρδιολόγου μετά τη λήψη του ιστορικού και την κλινική εξέταση.

Τι είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα;

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μία μη επεμβατική καρδιολογική εξέταση η οποία ανιχνεύει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς.

Πώς γίνεται;

Χρησιμοποιώντας ειδικό μηχάνημα που λέγεται ηλεκτροκαρδιογράφος και συνδέοντας ανώδυνα ειδικά καλώδια (ηλεκτρόδια) σε συγκεκριμένα σημεία των άκρων και του θώρακα σας. Με τον τρόπο αυτό ανιχνεύεται η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς σας, καταγράφεται σε ειδικό χαρτί και αξιολογείται από τον γιατρό.

Πότε γίνεται;

Για διερεύνηση συμπτωμάτων όπως:

 • πόνος στο στήθος
 • αρρυθμία ή αίσθημα παλμών
 • ζάλη
 • εύκολη κόπωση ή δύσπνοια

Για την διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων όπως:

 • στεφανιαία νόσος,
 • αρρυθμιολογικά σύνδρομα
 • καρδιακές φλεγμονές
 • μυοκαρδιοπάθειες

Στα πλαίσια αξιολόγησης

 • ασθενών πριν από χειρουργική επέμβαση
 • λειτουργίας βηματοδοτών
 • αποτελεσματικότητας ή παρενεργειών φαρμακευτικής αγωγής

Παρουσιάζει ιδιαιτερότητες το ηλεκτροκαρδιογράφημα των αθλητών;

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα των αθλητών μπορεί να εμφανίζει αλλαγές λόγω των ηλεκτρικών, λειτουργικών και δομικών προσαρμογών της καρδιάς στην έντονη άθληση. Οι ίδιες ηλεκτροκαρδιογραφικές εικόνες όμως, είναι και τυπικές συγκεκριμένων καρδιοπαθειών. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η ερμηνεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος των αθλητών από εξειδικευμένο καρδιολόγο της άθλησης. Έτσι, θα αποφευχθούν λανθασμένες διαγνώσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αδικαιολόγητο αποκλεισμό από ανταγωνιστικά αθλήματα ή σε σειρά άσκοπων και ακριβών εξετάσεων για περαιτέρω αξιολόγηση.